Knowledge

WPT Concrete Products

แผ่นพื้นสำเร็จรูป (Sheet Flooring)

แผ่นพื้นสำเร็จรูป (Sheet Flooring)

เป็นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ รูปหน้าตัด เหมือนแผ่นกระดาน ทำหน้าที่ทั้งเป็นแบบหล่อ หรือเป็นส่วนหนึ่งของ โครงสร้างช่วยรับน้ำหนัก เหมาะกับงานก่อสร้างอาคาร ทำให้งานก่อสร้างสะดวก เสร็จรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

จำหน่ายแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ, แผ่นพื้นสำเร็จรูป hollow core ,  แผ่นพื้น ความยาวทุกขนาด , แผ่นพื้นความยาวตามสั่งลูกค้า, แผ่นพื้นลวดแรงดึงสูง , แผ่นพื้นออกแบบโดยวิศวกร

แผ่นพื้นท้องเรียบ รับน้ำหนักตามความต้องการลูกค้า, แผ่นพื้นสำเร็จรูปลวด 4 เส้น,แผ่นพื้นสำเร็จรูปลวด5 เส้น, แผ่นพื้นสำเร็จรูปลวด 6 เส้น , แผ่นพื้นสำเร็จรูปลวด 7 เส้น

 

ขั้นตอนการติดตั้งแผ่นพื้นคอนกรีตโดยทั่วไป

 • ก่อนการติดตั้ง วัดขนาดพื้นที่ให้แน่นอนก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ทราบความยาวของแผ่นพื้นคอนกรีต และจำนวนแผ่นที่ต้องการ
 • เตรียมการติดตั้ง ปรับแต่งหลังคานที่จะรองรับแผ่นพื้นคอนกรีตให้เรียบและได้ระดับ เพื่อการวางแผ่นพื้นได้แนบสนิทกับผิวคานและ ควรติดตั้งค้ำยันชั่วคราวบริเวณกึ่งกลางแผ่นให้ระดับค้ำยันเสมอกับคาน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะติดตั้งและป้องกันการล้าของแผ่นพื้นคอนกรีต
 • การติดตั้ง
  • วางแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป โดยเรียงด้านข้างให้ชิดติดกันตลอด ให้ปลายแผ่นพื้นวางอยู่บนกึ่งกลางคาน หรือควรพาดบนคานอย่างน้อย 5 ซม.
  • ผูกเหล็กตะแกรงขนาด 25 X 25 ซม. สำหรับพื้นในที่ร่ม และขนาด 20 X 20 ซม. สำหรับพื้นกลางแจ้ง
  • เทคอนกรีตทับหน้าประมาณ 5 ซม. โดยเลือกใช้คอนกรีตกำลังอัดที่เหมาะสม และควรทำความสะอาดพื้นก่อนเทเพื่อการเกาะตัวที่ดีขึ้น
  • หลังเทคอนกรีตทับหน้า และปรับระดับพื้นเรียบร้อยแล้วให้ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชม. แล้วบ่มด้วยน้ำประมาณ 7 วัน
  • ถอดไม้ค้ำยันออกได้เมื่ออายุของคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ คอนกรีตมีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 150 กก. ต่อตารางซม.

สินค้าที่ต้องใช้ในการติดตั้งแผ่นพื้น
1. แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
2. คอนกรีตสำเร็จรูป( สำหรับเททับหน้า )
3. เหล็กตะแกรง

การกองเก็บหน้างาน
1. ไม่ควรวางซ้อนกันสูงเกิน 10 ชั้น
2. วางไม้หมอนรองแผ่นให้ระยะห่างจากปลายแผ่นไม่เกิน 50 ซม. และจัดแนวให้ตรงกันทุกชั้นทั้ง 2 ด้าน

Cr.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

WPT Concrete
Product