WPT Concrete

Products

คุ้มค่า แข็งแรง
ได้มาตรฐาน

WPT Concrete Products

About WCP

IN 2016

More about us

บริษัท วงษ์พิทักษ์ คอนกรีตมิกเซอร์ จำกัด (ผลิตภัณฑ์คอนกรีต)

บริษัท วงษ์พิทักษ์ คอนกรีตมิกเซอร์ จำกัด (ผลิตภัณฑ์คอนกรีต) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2559 ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้น เสาเข็ม เสารั้ว ฯลฯ

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง เสารั้วคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มคอนกรีต โดยทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ ผลิตด้วยปูนซีเมนต์คุณภาพได้มาตรฐาน

OUR
Products

Become to

BROTHER & PARTNER

มาร่วมเป็น พันธมิตรกับเรา

ระบบและโมเดลธุรกิจร่วมกันยุค Digital รอคุณอยู่

บริการเสริมและสิทธิ
พิเศษอีกมากมาย

เสริมความแข็งแกร่ง
แก่ธุรกิจคู่ค้า

ร่วมมือกันเพื่อ
ผลประโยชน์ที่มากกว่า

ติดต่อสอบถาม
เกี่ยวกับสินค้า WCP ได้ที่

ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ ผลิตด้วยปูนซีเมนต์คุณภาพได้มาตรฐาน แข็งแรง คุ้มค่า