Our Products

WPT Concrete Products

เสารั้วลวดหนามอัดแรง ชนิดหัวตัด

WPT Concrete Products

เสารั้วลวดหนามอัดแรง ชนิดหัวตัด

ผลิตด้วยระบบอัดแรง เสริมลวดเพิ่มแรงดึงคุณภาพสูงใช้เพื่อล้อมรั้วแนวเขตพื้นที่, ใช้ในด้านการเกษตร, ใช้เพื่องานก่อสร้างทั่วไป เช่น เสาเข็มเป็นต้น หรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาดหน้าตัด 3" ลวดอัดแรง 2 เส้น

ความยาว

1.00 ม l 1.50 ม l 2.00 ม. l 2.50 ม. l 3.00 ม.

น้ำหนักเฉลี่ย 13 กก./เมตร

ขนาดหน้าตัด 3" ลวดอัดแรง 4 เส้น

ความยาว

3.50 ม l 4.00 ม

น้ำหนักเฉลี่ย 13 กก./เมตร

ขนาดหน้าตัด 4" ลวดอัดแรง 4 เส้น

ความยาว

1.00 ม l 1.50 ม l 2.00 ม l 2.50 ม l 3.00 ม l 3.50 ม l 4.00 ม l 5.00 ม l 6.00 ม

น้ำหนักเฉลี่ย 24 กก./เมตร

ขนาดหน้าตัด 4" ลวดอัดแรง 2 เส้น

ความยาว

1.00 ม l 1.50 ม l 2.00 ม. l 2.50 ม.

น้ำหนักเฉลี่ย 24 กก./เมตร

สนใจสินค้า
คลิกเลย

ติดต่อสอบถามช่องทางอื่นเพิ่มเติม